Dasar Kualiti

HOSPITAL BANTING SENTIASA KOMITED DAN BERUSAHA MEMBERI PERKHIDMATAN URUS TADBIR YANG CEKAP, BERKUALITI, BERSISTEMATIK SERTA MELAKSANAKAN PENAMBAHBAIKAN YANG BERTERUSAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN BERPANDUKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) SELARAS DENGAN PIAWAIAN MS ISO 9001 : 2015

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: pengurusanhospitalbanting@moh.gov.my