Visi & Misi

Visi
Ke arah individu, keluarga dan masyarakat Negeri Selangor sihat sejahtera bagi menikmati kehidupan yang berkualiti

Misi
Membentuk masyarakat sihat melalui :-
Perkhidmatan jagaan yang berkualiti, mampu dan mudah diperolehi
Pencegahan dan pengawalan penyakit
Perlindungan kesihatan penduduk
Promosi kesihatan yang mampan dan berterusan dengan perkongsian bijak dengan pelbagai agensi, pertubuhan dan masyarakat

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 11219328

  • Tarikh Kemas kini: 23 September 2021

 

Totop Scroller