Panduan Amalan Klinikal (Clinical Practice Guidelines)

Panduan Amalan Klinikal (Clinical Practice Guidelines) merupakan panduan yang dibentuk untuk digunapakai oleh anggota kesihatan
dalam pengendalian satu-satu penyakit berdasarkan bukti saintifik yang terkini.

Namun, buku panduan amalan klinikal yang diterbitkan ini telah diedarkan ke fasiliti kesihatan seluruh negara bagaimanapun cetakannya
adalah terhad. Oleh yang demikian, softcopy boleh diperolehi untuk capaian terus daripada:

          (http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/133)

  • Aplikasi mudah alih MyMaHTAS pada peranti android dan IOS

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14136920

  • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller