Bahagian Perubatan

Indeks Artikel

 

AKTIVITI UNIT BAHAGIAN PERUBATAN

 

AKTIVITI UMUM BAHAGIAN PERUBATAN

 • Perancangan Program Perubatan
 • Pelaksanaan Program Perubatan
 • Pemantauan Program Perubatan
 • Penilaian Program Perubatan

 

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh setiap unit di Bahagian Perubatan adalah seperti berikut:

 

UNIT PERKHIDMATAN PENGURUSAN HOSPITAL 

 • Merancang, menyelaras serta memantau peruntukan kewangan.
 • Merancang, menyelaras serta memantau sumber manusia.
 • Mengagihkan peruntukan serta memantau prestasi perbelanjaan Latihan Dalam Perkhidmatan.
 • Merancang, menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan hospital.
 • Menyelaras dan memantau Latihan-latihan elektif di hospital.

UNIT CLINICAL GOVERNANCE

 • Memantau, menyelia dan menyelaras pengurusan teknikal perkhidmatan di hospital.
 • Memantau dan menjalankan aktiviti-aktiviti Jawatankuasa Peringkat Negeri Selangor di Bahagian Perubatan.
 • Merancang, menyelaras serta memantau latihan-latihan dalam perkhidmatan.
 • Menjalankan aktiviti kolaborasi bersama Bahagian Kesihatan Awam.
 • Memantau dan menyelia aktiviti Penolong Pegawai Perubatan di hospital.
 • Memantau dan menyelia aktiviti kejururawatan di hospital.

UNIT KUALITI PERUBATAN
 • Mewujudkan dan melaksanakan mekanisma penambahbaikan dalam mempromosikan bentuk, tatacara atau kaedah baru yang boleh diguna pakai dalam peningkatan kualiti perkhidmatan hospital-hospital.
 • Menyelaras, memantau dan menganalisa data-data Performance Indicator (PI) di hospital serta pelaporan insiden.
 • Menyelaras latihan dan bengkel serta melakukan tindakan susulan bagi aktiviti Hospital Specific Approach (HSA), Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Inovasi, Clinical Audit dan Malaysian Patient Safety Goals kepada hospital-hospital.
 • Menyelaras aktiviti MS ISO 9001:2008 bagi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
 • Menyelaras aktiviti MS ISO 9001:2008 bagi hospital-hospital di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
 • Menyelaras aktiviti akreditasi bagi hospital-hospital di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
 • Merancang serta menyelaras latihan-latihan dalam perkhidmatan.
 • Melaksanakan penilaian terhadap semua aktiviti peningkatan kualiti hospital-hospital.

 
UNIT REKOD PERUBATAN

 • Mengumpul, menyemak, menganalisa, menyimpan dan menjaga maklumat kesihatan yang dibekalkan melalui 11 buah hospital dan 9 buah Pejabat Kesihatan Daerah dan Klinik 1Malaysia bagi Negeri Selangor.
 • Mengumpul, menyemak, menganalisa, menyimpan dan menjaga maklumat kesihatan daripada kemudahan dan perkhidmatan jagaan swasta bagi Negeri Selangor.
 • Mengumpul, menyemak, menyimpan dan menjaga maklumat tabung darah yang dibekalkan melalui 11 buah hospital bagi Negeri Selangor.
 • Mengurus permohonan penubuhan Lembaga Perubatan ke atas pegawai-pegawai kerajaan dan lain-lain kakitangan.
 • Merancang dan mengendalikan kursus, seminar, bengkel bagi anggota Unit Rekod perubatan di Peringkat Hospital dan Negeri.

UNIT KEJURUTERAAN OPERASI HOSPITAL
 • Menjalankan Program Pemantauan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH).
 • Menyediakan Sijil Perakuan Pelupusan (PEP) untuk alat-alat dan sistem kejuruteraan.
 • Menjalankan Khidmat Nasihat Teknikal.

 
UNIT KAWALAN AMALAN PERUBATAN SWASTA (UKAPS)

 • Pendaftaran Klinik
 • Perlesenan Kemudahan Swasta
 • Penguatkuasaan


UNIT ADUAN DAN MEDIKOLEGAL

 • Menyelaras dan menyiasat serta menyelesaikan apa-apa aduan berkaitan hospital kerajaan.

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8352188

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 • Tarikh Kemaskini: 13 Disember 2019

 

Totop Scroller