Bahagian Pergigian - Aktiviti Unit

Indeks ArtikelBahagian Pergigian , Jabatan Kesihatan Negeri Selangor merangkumi empat (4) unit yang menjalankan aktiviti-aktiviti seperti berikut:
  • Unit Perkhidmatan Pergigian Primer
  • Unit Perkhidmatan Pergigian Pra Sekolah
  • Perkhidmatan Pergigian Sekolah
  • Perkhidmatan Pergigian Awam
  • Perkhidmatan Pergigian Pakar
  • Promosi Kesihatan Pergigian
  • Pengawasan Fluoridasi Bekalan Air Minum
  • Pencegahan Klinikal

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 12721018

  • Tarikh Kemas kini: 27 Mei 2022

 

Totop Scroller