Bahagian Pengurusan - Unit Khidmat Pengurusan

Indeks Artikel

 

Fungsi Unit

Unit Khidmat Pengurusan bertanggungjawab ke atas urusan pentadbiran pejabat dan menyediakan perkhidmatan sokongan kepada semua bahagian di JKNS. Fungsi unit adalah seperti berikut:

 • Melaksanakan urusan pentadbiran am pejabat
 • Mengurus kontrak penyewaan dan perkhidmatan pejabat di JKNS
 • Mengurus penyewaan ruang pejabat
 • Mengurus penggunaan dan penyenggaraan kenderaan jabatan
 • Menjadi Pegawai Perhubungan Awam dan Penyelaras Aduan di JKNS
 •  Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan majlis-majlis di peringkat Bahagian Pengurusan dan Jabatan
 • Memantau dan mengurus Sistem Kehadiran Biometrik Jabatan dan menyediakan laporan kehadiran kakitangan di Ibu Pejabat JKNS
 • Mengurus permohonan rumah kuartes bagi JKNS
 • Mengendali Sistem e-Fail dan e-Surat peringkat JKNS
 • Memantau pengurusan keselamatan pejabat dan urusan lantikan Pegawai Pengelas mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 bagi peringkat Jabatan.
 • Mengurus permohonan bagi rombongan Haji bagi Anggota Perubatan Malaysia ke Arab Saudi (Musim Haji) dari semua PTJ
 • Mengurus Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dan Pengurusan ISO bagi Bahagian Pengurusan
 • Menyelaras soalan-soalan dari Dewan Undangan Negeri Selangor bagi Bahagian Pengurusan
 •  Menyelaras Piagam Pelanggan Jabatan; dan
 • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Timbalan Pengarah Kesihatan (Pengurusan), JKNS

 

 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 13253546

 • Tarikh Kemas kini: 30 September 2022

 

Totop Scroller