Bahagian Pengurusan - Unit Teknologi Maklumat

Indeks Artikel

 

Fungsi Unit

Fungsi Unit Teknologi Maklumat (IT) adalah seperti berikut :-

  • Mengurus, menyenggara dan menyelaras prasarana ICT
  • Merancang, membangun dan menyenggara sistem maklumat
  • Menguruskan kebolehcapaian terhadap rangkaian dan perkakasan rangkaian
  • Mengurus dan menyenggara Portal JKNS
  • Mengurus dan memantau pelaksanaan projek-projek ICT termasuk pelaksanaan Aplikasi Kerajaan Elektronik dan aplikasi Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Menjaga keselamatan sistem maklumat kerajaan
  • Mengurus program latihan ICT
  • Memberi khidmat bantuan teknikal ICT

 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14136838

  • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller