Bahagian Pengurusan - Unit Pembangunan

Indeks Artikel

 

Fungsi Unit

Unit Pembangunan berfungsi sebagai penyelaras serta pemantau projek projek pembangunan kesihatan di Negeri Selangor. Unit ini juga bertanggungjawab menyediakan laporan bulanan mengenai prestasi fizikal dan kewangan bagi projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia.

Selain daripada itu, Unit pembangunan juga mengurus pengagihan waran peruntukan bagi projek-projek di bawah vot pelbagai negeri seperti :-
  • BP 00200 - Melibatkan kerja naik taraf di bawah Bahagian Kesihatan Awam
  • BP 00300 - Melibatkan kerja naik taraf bagi Program Kemudahan Kesihatan (Hospital-hospital sedia)
  • BP 00600 - Melibatkan kerja-kerja Penyenggaraan dan projek-projek kecil pengubahsuaian, naik taraf dan pembaikan terhadap kemudahan-kemudahan kesihatan.

 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14136919

  • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller