Bahagian Pengurusan - Unit Kewangan

Indeks Artikel

 

Fungsi Unit

Unit Kewangan berfungsi untuk memantau segala peruntukan yang diterima dan perbelanjaan yang dibuat serta melaporkan prestasi tersebut kepada KKM. Disamping itu, Unit Kewangan memainkan peranan sebagai PTJ1 dan PTJ2. Sebagai PTJ1, Unit Kewangan di Pejabat Pengarah bertanggungjawab memantau segala peruntukan yang diterima oleh PTJ di bawah JKN Selangor menerusi aktiviti-aktiviti seperti berikut:
  • Menguruskan peruntukan belanjawan mengurus
  • Menyediakan perjanjian program bagi program pengurusan dan menyelaras perjanjian program-program lain di bawah JKNS
  • Menyediakan laporan-laporan kewangan yang telah ditetapkan oleh AG Selangor
  • Menguruskan proses perolehan secara tender, sebutharga dan pembelian terus
  • Menguruskan proses tuntutan dan permohonan pinjaman yang disediakan oleh kerajaan
  • Memproses bayaran
  • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun dan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Projek e-Perolehan peringkat JKNS
 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14136871

  • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller