Bahagian Pengurusan - Unit Sumber Manusia

Indeks Artikel

 

Fungsi Unit

Unit Sumber Manusia bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

Perkhidmatan
Melaksanakan semua aktiviti merekod, memproses, menyemak dan menyelaras dalam urusan perkhidmatan bagi kakitangan di JKNS seperti berikut:-

 • Menjadi urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia dan Pentadbir Sistem PPSM
 • Menguruskan permohonan Anjakan Gaji kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
 • Membuat edaran surat penyiaran kenaikan pangkat bagi semua jawatan apabila ada arahan daripada KKM
 • Menguruskan aktiviti kenaikan pangkat, pemangkuan dan Khas Untuk Penyandang (KUP)
 • Menjadi urusetia bagi Jawatankuasa Penempatan dan Pertukaran di JKNS
 • Merekod, memproses dan mengedarkan Sijil Amalan Tahunan bagi Pegawai Perubatan
 • Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Selangor
 • Menguruskan urusan tanggung kerja bagi anggota JKN Selangor
 • Menyedia, menyemak dan merekod Laporan Perubahan (KEW.8) bagi pegawai – pegawai di Ibu Pejabat JKNS


Perjawatan

 • Mengendalikan data perjawatan JKNS mengikut PTJ
 • Menyelaras dan mengemaskini maklumat penyandang JKNS mengikut bangsa, jantina dan OKU mengikut PTJ
 • Membuat permohonan pewujudan perjawatan melalui ABM Tahunan
 • Mengurus Sistem Aplikasi HRMIS
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) di JKN Selangor
 • Menjadi urusetia Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.2) JKN Selangor
 • Menguruskan Pengisytiharan Harta
 • Memproses permohonan dan kelulusan Lawatan Keluar Negara bagi semua pegawai di JKN Selangor
 • Menyelaras urusan bagi Pengambilan Jawatan Sambilan di JKN Selangor
 • Menyediakan laporan – laporan Perjawatan untuk dikemukakan ke KKM
 • Menyelaraskan Laporan Tahunan Bahagian PengurusanmyGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14136834

 • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller