Bahagian Kesihatan Awam - Unit Inspektorat dan Perundangan

Indeks Artikel

Antara aktiviti dibawah Unit Inspektorat dan Perundangan adalah:

i. Membantu dalam pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

ii. Membuat promosi berkaitan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

iii. Menyumbang input dalam kajian semula, mendraf atau mengemas-kini undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

iv. Memantau, menilai dan memberi maklumbalas tentang pencapaian undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 12720987

  • Tarikh Kemas kini: 27 Mei 2022

 

Totop Scroller