• Laman Utama
  • Pentadbiran
  • Bahagian
  • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan

Indeks Artikel


Pengenalan


Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan kawalan eksport makanan.


Piagam Pelanggan


Sijil Kesihatan EU dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja.


Fungsi dan Aktiviti Unit

  • Merancang, melaksanankan dan menilai aktiviti kawalan eksport di peringkat negeri.
  • Sebagai Competent Authority (CA) di peringkat negeri bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan serta makanan lain ke  Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain.
  • Melaksanakan sistem kawalan di sepanjang rantaian pengeluaran ikan dan hasilan ikan serta makanan lain ke Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain mengikut garis panduan dan prosedur yang ditentukan.
  • Menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi mengverifikasikan status kepatuhan premis pengkesport.
  • Mengeluarkan Sijil Kesihatan bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan.
  • Menjalankan verifikasi ke atas kawalan rasmi yang dijalankan oleh CA yang berkaitan dan memastikan tindakan pembetulan diambil ke atas ketidakpatuhan.
Eksport

   Makanan    
 
Senarai Borang Dan Prosedur Export Makanan

Muat Turun
Senarai Protokol (Bahagian 1) 
National Approval And Listing Protocol 1333285652 application-pdf
Protocol for Issuance of Health Certificate For The Export of Fishery Products to the european unit 1333285652 application-pdf
Official Verification Protocol 1333285652 application-pdf
Actions to be Taken by Competent Authority Following Rejection Notifications 1333285652 application-pdf
Standard Operating Procedure For Monitoring of Capture Fishery Products 1333285652 application-pdf
Senarai Protokol (Bahagian 2) 
 Standard Operating Procedure For Monitoring of Water and ice Used in the European Union Supply Chain 1333285652 application-pdf
Actions to be Taken by Competent Authority Following The Occurence of Red Tide 1333285652 application-pdf
Procedure for Internal and External Audits on Competent 1333285652 application-pdf
Standard Operating Procedure for Aquaculture Residue Monitoring Plan 1333285652 application-pdf
 Compliance Listing and Verification Protocol for Export of Fish and Fishery Products 1333285652 application-pdf
 Food Guideline 1333285652 application-pdf
 Import Requirement 1333285652 application-pdf


myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8260532

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

  • Tarikh Kemaskini: 16 Oktober 2019

 

Totop Scroller