• Laman Utama
 • Pentadbiran
 • Bahagian
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan

Indeks Artikel


Pengenalan


Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan pemantauan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.
 

Fungsi dan Aktiviti Unit

Pemantauan dan Surveilan Makanan / Penyelidikan dan TDS (Total Diet Study)
 • Merancang, melaksanakan dan menilai program pensampelan makanan negeri bagi tujuan pemantuhan (compliance).
 • Mengurus pangkalan data pensampelan makan negeri
 • Mengurus pangkalan data NFAS (National Food Contaminant Assessment System)
 • Menganalisis dan menyediakan semua laporan pemantauan makanan negeri
 • Menganalisis trend keselamatan makanan berhubung dengan isu-isu yang dikenalpasti melalui kajian-kajian, penyelidikan dan risk assessment yang dijalankan
 • Mengedarkan maklumat teknikal keselamatan makanan kepada pegawai berkuasa bagi meningkatkan keberkesanan pemantuhan
 • Menjalankan program TDS
 • Menyelaras aktiviti kajian dan penyelidikan berhubung dengan keselamatan makanan di peringkat negeri
 • Mengumpul semua maklumat berhubung dengan aktiviti kajian dan penyelidikan dalam aspek keselamatan makanan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa
Kawalselia dan Operasi
 • Memantau pematuhan mandatori di bawah perundangan makanan melalui aktiviti pensampelan dan pemeriksaan premis makanan
 • Menyiasat aduan pengguna berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan
 • Mengawalsedia perlaksanaan QAP negeri
 • Pengurusan reten-reten bulanan dan tahunan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan negeri
 • Menyelaras operasi dan alert keselamatan makanan peringakat negeri Selangor
 • Mengurus perlakasanan FoSIM domestik dan import di peringkat negeri
 • Merancangn dan memantau aktiviti pemeriksaan premis dan pensampelan makanan (domestik & import)
 • Merancang dan memantau aktiviti pemeriksaan kenderaan pengangkutan dan penjajaan komoditi makanan
Perundangan Makanan
 • Mewujudkan kerjasama dengna Unit Inspektorat dan Perudangan Negeri (UIPN).
 • Menjalankan khidmat nasihat dan pakar rujuk berkaitan Akta Makanan 1983 dan semua peraturan dibawahnya kepada PKD Pintu Masuk dan pihak Industri.
 • Menyelaras dan menjalankan aktiviti risikan berkaitan keselamatan, kebersihan dan kualiti makanan bagi mendapatkan maklumat awal.
 • Menyelaras dan menjalankan pendakwaaan di makhamah bagi pelanggaran yang dikesan di bawah Akta Makan 1983.
 • Menyelaras dan memastikan setiap PKD dan Pintu Masuk mematuhi setiap garispanduan, prosedur, pekeliling, arahan pentadbiran dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM dan JKN
Perlesenan, Kilang dan Eksport
 • Memantau kilang/pengimport yang telah diberi lesen-lesen dibawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan -peraturan Makanan 1985.
 • Menyelaras dan memproses permohonan bagi perlesenan air mineral semulajadi (AMS) dan air minuman berbungkus (AMB).
 • Memantau dan memberi khidmat nasihat kepada PKD yang memproses permohonan kilang ais.
 • Bertanggungjawab sebagi urusetia bagi Jawatankuasa Perakuan baig pelesenan AMS, AMB dan kilang ais.
 • Menyelaras, memantau dan mengeluarkan sijil eksport iaitu Sijil Kesihatan (selain ikan dan hasilan ikan) dan Sijil Penjualan Bebas.
Prosedur dan Borang Permohonan Free Sale Certificate
   - Sila Klik Untuk Muat Turun Prosedur Permohonan dan Borang Permohonan di ruangan Swasta >>  Sijil Penjualan Bebas
 
 
Pendaftaran
Premis 

Senarai Borang Dan Prosedur Pendaftaran Premis

Muat Turun
Borang Pendaftaran Premis Makanan 1333285652 application-pdf
Food Premises Registration Manual 1333285652 application-pdf
Panduan Mengisi Borang KKM 1333285652 application-pdf


myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8260640

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 • Tarikh Kemaskini: 16 Oktober 2019

 

Totop Scroller